Choď na obsah Choď na menu
 


Kríž na Hrnčiarskej ulici

7. 9. 2009

Na mieste dnešného penziónu pre dôchodcov na Hrnčiarskej ulici /vtedy Pollnerovej/ stál tzv. cinterek - cintorín pre obyvateľstvo žijúce za hradbami /katolíkov vnútorného mesta pochovávali na katolícky cintorín okolo Farského kostola a evanjelikov na evanjelický cintorín - z opačnej strany Štefánikovej ulice na mieste obchodého domu/. Oproti cintorínu boli hradby, popri ktorých tiekol potok, cez ktorý mal mäsiar Oslej vytvorený mostík. Súčasťou cintorína bol aj drevený kríž, vedľa neho veľmi starý gaštan s obvodom asi 1,20 m alebo aj viac dva žltokvitnúce agáty.

V čase procesie na Slávnosť Božieho Tela bol na cintoríne pri kríži  zriadený oltár, pri ktorom boli do zeme zapustené lipky, ktoré tam muži priniesli. V ten deň ľudia vyzametali cestu i chodník prútenými metlami. V dokorán otvorených oknách boli vázy s kvetmi, horiace sviece a niektorý vyložili aj obraz Panny Márie.

Pri výstavbe penziónu pre dôchodcov bol starý kríž odstránený a nahradený novým krížom, ale už na inom mieste - pri hradbách - oproti penziónu. Požehnaný bol 15. septembra 1994 pezinským farárom Karolom Chválom.

Neďaleko cintorína bol tzv.Malý habánsky dvor, ktorého obyvatelia - anabaptisti-habáni-novokrstenci - členovia náboženskej sekty, sa zaoberali hrnčiarstvom, od čoho je odvodený názov ulice. V 70.tych rokoch bol dvor zbúraný a na jeho mieste postavený materská škola. V týchto miestach sa zachovala časť múru s výzdobou interiéru, ktorej funkcia nebola identifikovaná. Mohlo ísť aj o habánsku kaplnku, keďže habáni v čase rekatolizácie konvertovali na katolícku alebo evanjelickú vieru.

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Kríž na Hrnčiarskej ulici